top of page
Grafika - Książe Józef Poniatowski na koniu

Grafika - Książe Józef Poniatowski na koniu

Grafika ukazująca postać Księcia Józefa Poniatowskiego na koniu.

Drzeworyt kolorowany

Wymiary bez ramy: 36 x 24 cm.

PROPONOWANE: